Termin realizacji: styczeń 2020- lipiec 2021

 

W sezonach 2020-2021 wykonywaliśmy remonty bieżące dróg i chodników na terenie miasta Ruda Śląska. Prowadziliśmy remonty bieżące w ciągu dróg powiatowych oraz na drogach gminnych w dzielnicach Nowy Bytom, Czarny Las, Orzegów, Chebzie oraz Bykowina. Specyfika robót była zbliżona do zakresów jakie wykonywaliśmy w latach ubiegłych. Spośród zleconych nam robót m. in. wbudowaliśmy  łącznie ok. 1480 ton warstwy wiążącej z MMA i ułożyliśmy ponad 11000 m2 nawierzchni bitumicznej wykonanej w technologi SMA. Oprócz zasadniczych robót zleconych nam przez Zamawiającego wykonaliśmy roboty takie jak frezowanie nawierzchni bitumicznych, zabudowanie warstw konstrukcyjnych drogi, regulacja urządzeń infrastruktury drogowej zlokalizowanej w pasie drogowym a w ramach robót brukarskich ułożyliśmy nawierzchnię z kostki brukowej, wbudowaliśmy krawężniki oraz obrzeża.