Termin realizacji: maj 2021- lipiec 2021r.

 

W miesiącach maj-lipiec 2021r, wykonywaliśmy roboty budowlane związane z układaniem warstw bitumicznych na zadaniu "Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odcinek Lublin koniec obwodnicy Kraśnika"

W ramach zleconych nam prac wbudowaliśmy ponad 9400 ton mas bitumicznych i ułożyliśmy łącznie 50 000 m2 nawierzchni bitumicznych. Z tego blisko 7000 m2 stanowiły warstwy ścieralne z SMA I MMA i odpowiednio niespełna 27000 m2 podbudów bitumicznych i ponad 16000 m2 warstw wiążących.