Termin realizacji: listopad 2021-sierpień 2022 r.

 

W okresie od listopada 2021 do sierpnia 2022 wykonywaliśmy roboty budowlane zlecone w ramach zadania p.n. " Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach" oraz " Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach"

W ramach wykonywanego kontraktu ułożyliśmy nawierzchnie bitumiczne na obu obiektach mostowych w ilościach ponad 1500 m2 dla każdej z warstw. Na jednym z obiektów mostowych zabudowaliśmy membranę wzmacniającą zbrojoną siatką stalową w technologii Bitufor.

Ponadto dokonaliśmy wzmocnienia skarp przyczółków mostowych zabudowując blisko 1600 m2 powierzchni z kostki betonowej.

Roboty wykonane w ramach kontraktu zostały nam zlecone przez Mostostal Kielce S.A.