Termin realizacji: czerwiec 2021-czerwiec 2022r.

W ramach zleconego zadania wykonaliśmy remonty istniejących ciągów pieszych wzdłuż ul. Św. Jacka i Przemysłowej. Ponadto zbudowaliśmy nowy układ drogowy - dojazd do parkingu podziemnego na istniejącym stropie żelbetowym w technologii geokraty z wypełnieniem kruszywem. W ramach powierzonego nam zadania powstał nowy układ ramp i pochylni stanowiących ciągi piesze przystosowane również dla osób niepełnosprawnych, natomiast w ciągu ul. Alberta została wymieniona nawierzchnia asfaltowa.

Roboty zostały wykonane na zlecenie Spółki New Construction Concept z Katowic.